Nota Prawna

AHMAX.PL Nota prawna

Wszelkie prawa dotyczące zawartości informacyjnej stron internetowych będących własnością  AHMAX Sp. z o.o., Sp.k. są zastrzeżone.Użytkownik ma prawo wyłącznie do drukowania podstron stron internetowych lub ich fragmentów, bez naruszania praw autorskich.Właściciel nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne stron internetowych w celach komercyjnych. Może tego dokonać wyłącznie na podstawie zgody uzyskanej na piśmie od  AHMAX Sp. z o.o., Sp.k..AHMAX Sp. z o.o., Sp.k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania (bez uprzedzenia użytkowników) zmian w Polityce Prywatności.Strony są aktualizowane –  w miarę możliwości – na bieżąco, jednak  AHMAX Sp. z o.o., Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach.Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych na stronach, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.AHMAX Sp. z o.o., Sp.k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.Prezentowane na stronach internetowych produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego RP.
MENU
MENU